Úvodní seminář – listopad 2014

Odborné prezentace ze setkání:
Diagnostika a léčba ICHDK -  Karel Roztočil, Angiologická ambulance, IKEM, Praha
Diagnostika a léčba dyslipidémií - Michal Vrablík, III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Základy správné výživy - Věra Boháčová, Fórum zdravé výživy, Praha; Tamara Starnovská, Thomayerova nemocnice, Praha

Shrnující seminář – říjen 2015
Tématem bylo shrnutí dosavadního průběhu projektu a plán na další období

Další semináře – 2016
Termíny a témata budou upřesněny

Joomla templates by a4joomla