Projekt „Dyslipidémie u pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin a jejich příbuzných”

Na roky 2014 2016 byl České společnosti pro aterosklerózu, České angiologické společnosti a Fóru zdravé výživy udělen nezávislý grant International Atherosclerosis Society a společnosti Pfizer, zaměřený na edukační programy v oblasti dyslipidémií u pacientů s ICHDK, mimo jiné i v primární péči.

Hlavním cílem tohoto projektu je navázat trvalou spolupráci mezi lékaři primární péče, angiology, lipidology a nutričními terapeuty a zlepšit péči o nemocné s aterosklerotickým postižením periferního cévního řečiště. Získané výsledky a zkušenosti by mohly být použity pro jednání s příslušnými autoritami k zavedení systematičtější zdravotní péče o tyto pacienty.

V průběhu trvání projektu by v rámci spolupráce s 30 praktickými lékaři mělo dojít k intervenci poruch látkové výměny lipidů u 300 pacientů s ICHDK a 600 jejich rodinných příslušníků a zavedení dlouhodobého systému péče o tyto pacienty.

Konkrétní průběh projektu: V listopadu 2014 proběhl jednodenní seminář pro zúčastněné praktické lékaře zaměřený především na představení projektu a na péči o pacienty s ICHDK. Po tomto semináři následovalo zařazení pacientů, které stále ještě probíhá. V průběhu projektu je plánováno několik kontrolních návštěv, při nichž bude kromě kontroly úspěšnosti léčby dyslipidémie provedena i dietní intervence nutričním terapeutem. Na jednoho lékaře připadne přibližně 10 pacientů s ICHDK a dva jejich příbuzní, tedy dohromady je předpoklad 30 osob. Celý projekt by měl skončit v druhé polovině roku 2016. Během této doby proběhnou ještě další 2 – 3 edukační setkání všech zúčastněných lékařů. Během celého projektu bude praktickým lékařům k dispozici angiolog, lipidolog a nutriční terapeut k případným konzultacím. Současně budou na tomto webu k dispozici edukační materiály.

 Spolupracující společnosti:
                

Koordinátor projektu:

doc. MUDr. Jan Piťha, CSc.
Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Joomla templates by a4joomla